Republika Malty jest archipelagiem położonych obok siebie wysp w basenie morza Śródziemnego w niedalekiej odległości od Sycylii. Malta jest członkiem Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Państwo to jest stabilne zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Republika jest stroną prawie sześćdziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisana na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu na Malcie. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek maltańskich, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa maltańskiego dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną lub umowę między wspólnikami (shareholders’ agreement). Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa maltańskiego. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych na Malcie, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie maltańskim jak i transgraniczne łączenia spółki prawa maltańskiego ze spółką znajdującą się poza granicami Malty. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu na Malcie w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa maltańskiego zapraszamy do współpracy!